עמוד:239

11 סכום המונה והמכנה של שבר הוא . 10 1 אם נחבר 1 גם למונה וגם למכנה , יתקבל שבר השווה ל– . 2 מצאו את השבר המקורי . 3 1 12 נתון השבר . כאשר הוסיפו למכנה ולמונה שלו את אותו המספר , התקבל שבר השווה ל– . 4 3 מהו המספר שהוסיפו למכנה ולמונה ? 3 19 13 נתון השבר . כאשר חיסרו מהמכנה ומהמונה שלו את אותו המספר , התקבל שבר השווה ל– . 4 25 מהו המספר שחיסרו מהמונה ומהמכנה ? הרחבה 14 המונה של שבר הוא מספר דו–ספרתי . המכנה של השבר הוא מספר בעל אותן שתי ספרות כמו המונה , אך הן כתובות בסדר הפוך . 4 אם נצמצם את השבר , נקבל את המספר . 7 מצאו כמה שברים המתאימים לנתונים האלה . הרחבה 1 15 רינה ושולי הכינו תערובות של מלח ומים . רינה הכינה תערובת שהריכוז שלה הוא , 3 ושולי הכינה תערובת שהריכוז שלה הוא . 25 % תערובת היא תוצר של ערבוב שני חומרים או יותר . ריכוז של מרכיב בתערובת הוא היחס בין כמותו של אותו מרכיב לכמות התערובת כולה . אפשר לבטא את ריכוז התערובת גם באחוזים . 1 דוגמה בתערובת המכילה 100 גרם מלח 400–ו גרם מים , ריכוז המלח הוא 1 : 5 או או 20 % ( הסבירו . ( שימו לב : כאשר מוהלים חומר במים , המשמעות של ריכוז התערובת היא ריכוז החומר בתערובת . לכן בדוגמה ריכוז התערובת הוא . 20 % א . בתערובת של רינה כמות המים גדולה 400–ב גרם מכמות המלח . מהי כמות המלח בתערובת של רינה ? ב . האם אפשר לדעת לפי המידע הנתון באיזו תערובת הייתה כמות מלח גדולה יותר ? הסבירו . ג . בתערובת של שולי כמות המלח קטנה ג"ק 1–ב מכמות המים . מהי כמות המלח בתערובת של שולי ? אתגר 16 במעבדה היו שתי תערובות של מלח ומים שמשקלן שווה . 1 הריכוז של תערובת אחת היה , והריכוז של התערובת האחרת היה . 25 % 3 משתי התערובות הכינו תערובת חדשה . א . מהו הריכוז של התערובת החדשה ? ב . בתערובת החדשה משקל המלח קטן ג"ק 1–ב ממשקל המים . מהו משקל המים בתערובת החדשה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר