עמוד:238

הרחבה 7 7 היחס בין הגיל של נתן לגיל של בני הוא . 3 בעוד שנה יהיה גילו של נתן גדול פי 3 מגילו של בני לפני שנה . מהו גילם של בני ושל נתן היום ? ( אפשר להיעזר בטבלה ( . 8 השנה טלי בת . 3 היחס בין הגיל של טלי לגיל של חני השנה גדול פי 2 מהיחס בין הגילים שלהן בעוד 3 שנים . נסמן x–ב את הגיל של חני השנה . א . איזו מהמשוואות מתאימה לסיפור ? ב . מהו הגיל של חני השנה ? מבנה עשרוני - תזכורת במספר 35 ספרת העשרות היא 3 וספרת היחידות היא . 5 אם נכפול את ספרת העשרות 10–ב ונוסיף למכפלה את ספרת היחידות , יתקבל המספר הדו–ספרתי 3 + 5 = 35 : 35 באופן כללי : אם במספר דו–ספרתי כלשהו ספרת העשרות היא x וספרת היחידות היא , y אפשר לרשום את המספר הדו–ספרתי כך : 10 x + y 9 ספרת העשרות במספר דו–ספרתי קטנה 4–ב מספרת היחידות . א . כתבו שלושה מספרים המתאימים לנתון . ב . סמנו x–ב את ספרת היחידות וכתבו ביטוי המייצג את המספר הדו–ספרתי . כתבו ביטוי בלי סוגריים שהוא שווה לביטוי שכתבתם . ג . אילו ערכים של x אפשר להציב בביטוי שכתבתם בסעיף ב ? 10 ספרת העשרות במספר דו–ספרתי היא . 2 היחס בין המספר לסכום ספרותיו הוא . 4 מצאו מהו המספר הדו–ספרתי המקורי . רמז : סמנו x–ב את ספרת היחידות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר