עמוד:234

28 פתרו את המשוואות . 5 x - 10 דוגמה = 5 x - 2 29 תחום ההצבה הוא x › 2 ( בדקו ( . כל מספר הוא פתרון של המשוואה שהתקבלה ( הסבירו מדוע . ( x = 2 אינו שייך לתחום ההצבה , ולכן אינו פתרון של המשוואה המקורית . הפתרון של המשוואה 5 x - 10 = 5 הוא x › 2 ( כל מספר השונה . ( 2–מ x - 2 פתרו את המשוואות . 30 דוד נוסע בכל שבוע לבקר את סבתא יונה באופניים . הוא נוסע תמיד באותה מהירות . סבתא יונה גרה במרחק של מ"ק 24 מביתו של דוד . באחת הנסיעות דוד הרגיש לא טוב , ולכן נסע במהירות קטנה מ"ק 4–ב לשעה מהמהירות הרגילה . בנסיעה זו עבר דוד מ"ק 18 באותו פרק זמן שבדרך כלל הוא מגיע מביתו לבית הסבתא . באיזו מהירות דוד נוסע בדרך כלל לסבתא ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר