עמוד:233

25 3 ( x - 1 ) לפניכם דרך של מיכאל לפתרון המשוואה . = 1 הסבירו מהי הטעות ותקנו את הפתרון . 4 x - 4 דרך הפתרון של מיכאל : כאשר השבר שווה , 1–ל המונה שווה למכנה ולכן : בדיקה : 3 ( 1 - 1 ) = 4 1 - 4 מסקנה : הפתרון של המשוואה הוא . x = 1 3 ( x - 1 ) = 4 x - 4 3 x - 3 = 4 x - 4 x = 1 26 בכל סעיף הסבירו מדוע למשוואה אין פתרון . 2 x - 5 דוגמה = 2 1 x + 1 תחום ההצבה : x = 1 ( בדקו ( . למשוואה אין פתרון כי הביטוי באגף השמאלי קטן מהביטוי באגף הימני . 5 + 5 x דוגמה = 3 2 2 x + 2 תחום ההצבה : x = 1 ( בדקו ( . הפתרון שקיבלנו x = 1 אינו שייך לתחום 5 + 5 x ההצבה של המשוואה המקורית = 3 2 x + 2 ולכן למשוואה אין פתרון . דיון 27 א . פתרו את המשוואה : ב . לפניכם שתי טענות : 2 - x 2 - x כל מספר הוא פתרון המשוואה . = 1 למשוואה = 1 יש אינסוף פתרונות . x - 2 x - 2 איזו טענה נכונה לדעתכם ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר