עמוד:232

21 היעזרו בדוגמה שבעמוד הקודם כדי לפתור את המשוואות . בדקו את הפתרונות . משוואה המתארת פרופורציה אפשר להציג בטבלת התאמה . בטבלת התאמה מכפלות האלכסונים שוות , כי כופלים כל אגף במשוואה במכפלת המכנים ( ראו הסבר בעמ' . ( 231 22 בסרטוט המוקטן שלפניכם שטח המלבן ר"מ 24 ABCD . שטח המלבן ר"מ 32 DKMC . אורך הצלע DK גדול מאורך הצלע . 'מ 2–ב AD מצאו את אורכי הצלעות . AD–ו AB 23 פתרו כל משוואה בדרך הנוחה לכם . בדקו את הפתרון . דיון 24 לכל אחת מהמשוואות אין פתרון . הסבירו מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר