עמוד:231

פתרון משוואות בעזרת כפל בביטוי דיון 19 לפניכם פתרון המשוואה . 5 - 3 = 2 x - 2 x - 2 א . הסבירו כל שלב בפתרון . ב . הציבו x = 3 במשוואה 5 - 3 = 2 x - 2 x - 2 והראו ש– x = 3 הוא אכן פתרון המשוואה . תחום ההצבה : x = 2 ( בדקו ( . 20 בכל סעיף כתבו את תחום ההצבה , פתרו את המשוואה ובדקו את הפתרון . דוגמה לפתרון משוואות שיש בהן מכנים שונים בדרך של כפל במכנים הופכים את המשוואה למשוואה בלי שברים . 4 3 דוגמה = x + 1 x - 2 פתרון : תחום ההצבה : x = 1 , x = 2 ( בדקו ( . שלב א : נכפול כל אגף במשוואה במכנה : x + 1 נצמצם את השבר באגף השמאלי : x + 1–ב נקבל אגף שמאלי בלי שבר : שלב ב : נכפול כל אגף במשוואה במכנה : x - 2 נצמצם את השבר באגף הימני ב– : x - 2 נקבל אגף ימני בלי שבר : נבצע אותן פעולות בשני אגפי המשוואה ונקבל : שלב ג : x = 11 שייך לתחום ההצבה . בדקו אם אכן x = 11 הוא פתרון המשוואה על ידי הצבה במשוואה המקורית . אפשר לבצע את השלבים א ו–ב בשלב אחד - לכפול כל אגף במשוואה ב– , ( x + 1 )( x - 2 ) וכך לקבל משוואה בלי שברים בשלב אחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר