עמוד:229

דיון 11 3 3 כמה פתרונות יש למשוואה ? 5 + = + 5 ציינו שלושה פתרונות והסבירו כיצד מצאתם אותם . x x דוגמה למשוואה שיש לה אינסוף פתרונות דוגמה 5 + 7 = 7 + 5 תחום ההצבה : x = 3 ( הסבירו מדוע ( . x - 3 x - 3 שיקול אפשרי לפתרון : בשני האגפים יש ביטויים שווים . אם נציב במשוואה 5 + 7 = 7 + 5 מספרים השונים , 3–מ יתקבל שוויון מספרי . x - 3 x - 3 מסקנה : כל ערך של x השונה ( x = 3 ) 3–מ הוא פתרון המשוואה . 5 + 7 = 7 + 5 x - 3 x - 3 12 1 קבעו לאילו משוואות יש אינסוף פתרונות . האם כל מספר הוא פתרון של משוואה ? 2 קבעו לאילו משוואות אין פתרון . הסבירו את שיקוליכם . 3 פתרו כל משוואה שיש לה מספר סופי של פתרונות . צמצום שברים הכוללים משתנים דיון 13 צמצמו . דיון 14 3 x ( x - 1 ) נתון שבר אלגברי : 6 ( x - 1 ) א . כתבו את תחום ההצבה של השבר . ב . צמצמו את השבר וכתבו את תחום ההצבה של השבר שקיבלתם . ג . האם לדעתכם השבר שקיבלתם שווה לשבר הנתון ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר