עמוד:226

3 התאימו לכל ביטוי אלגברי אחד מתחומי ההצבה הרשומים למטה . הרחבה 4 מצאו את תחום ההצבה של כל ביטוי . 5 בכל סעיף : מצאו את תחום ההצבה של הביטוי . הציבו את ערכי המשתנה ונסו למצוא את ערכי הביטוי . אם אי–אפשר למצוא ערך של ביטוי מסוים , הסבירו מדוע . פתרון משוואות בעזרת מבנה המשוואה דיון 6 שבוע לפני שמחיר הדלק ירד , שילם משה ₪ 100 עבור כמות דלק מסוימת למכוניתו . לאחר שמחיר הדלק ירד ₪ 0 . 5–ב לליטר , שילם משה ₪ 100 עבור 20 ליטר דלק . 100 א . אהרון כתב משוואה בהתאם לנתונים בסיפור : = 20 x - 0 . 5 מה מייצג המשתנה x במשוואה שכתב אהרון ? 100 מה מייצג הביטוי במשוואה שכתב אהרון ? x - 0 . 5 פתרו את המשוואה ובדקו את הפתרון . ב . מה היה המחיר של ליטר דלק לפני שירד המחיר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר