עמוד:220

דיון 32 נסו לפתור את המשוואה עד עכשיו פתרתם משוואות שיש בהן מכנה יחיד או כמה מכנים שווים . כיצד נפתור משוואות שיש בהן מכנים שונים ? 2 x - 1 1 x דוגמה - = 6 4 4 שלב ראשון : נכפול כל אגף של המשוואה 6 : 6–ב נצמצם : נקבל משוואה שיש בה כמה מכנים שווים : שלב שני : נכפול כל אגף של המשוואה 2–ב ונצמצם ( שימו לב לסוגריים : ( נקבל משוואה בלי שברים : הפתרון : x = 5 נציב x = 5 במשוואה המקורית ונבדוק : 33 פתרו את המשוואות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר