עמוד:217

אפשר לפתור משוואות בדרכים שונות . x + 2 = 6 - x דוגמה 3 הנה שתי דרכים לפתרון : דרך א : נציג את השבר שבאגף השמאלי x 2 כסכום של שני שברים : + = 6 - x 3 3 x נציג את כמכפלה של שבר x–ב ונבצע 3 אותן פעולות בשני אגפי המשוואה : דרך ב : נהפוך את המשוואה הנתונה למשוואה ללא שברים על ידי כפל של כל אגף במכנה : 3 פתרון המשוואה : x = 4 בדיקה על ידי הצבה במשוואה המקורית : = 6 - 4 3 23 פתרו את המשוואות בשתי הדרכים המוצגות במסגרת שלמעלה . 24 פתרו את המשוואות בדרך הנוחה לכם . 25 בחניון העירוני חנו 72 כלי רכב - מכוניות ואופנועים . מספר האופנועים היה קטן פי 3 ממספר המכוניות . מצאו כמה מכוניות וכמה אופנועים חנו בחניון העירוני . א . סמנו x–ב את מספר המכוניות בחניון וכתבו משוואה המתאימה לסיפור . ב . פתרו את המשוואה ומצאו כמה מכוניות וכמה אופנועים היו בחניון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר