עמוד:215

17 בחרתי מספר , כפלתי אותו 3–ב וחיסרתי מהמכפלה . 12 את התוצאה חילקתי 5–ב וקיבלתי . 0 מהו המספר שבחרתי ? 18 נתון סרטוט מוקטן של טרפז ABCD ששטחו 105 סמ"ר וגובהו מ"ס 7 . אורך הבסיס AB גדול מ"ס 8–ב מאורך הבסיס . CD מצאו את אורכי הבסיסים של הטרפז . 19 קבעו לאילו משוואות אין פתרון , ובאילו משוואות כל מספר הוא פתרון . הסבירו את שיקוליכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר