עמוד:213

12 בלי למצוא את ערך המשתנה , חשבו את ערכי הביטויים על סמך הנתונים . לעתים ניתן למצוא ערך של ביטוי בלי לדעת את ערך המשתנה . פתרון משוואות בעזרת מבנה המשוואה 13 פתרו את המשוואות . תזכורת לעתים אפשר להתבונן במבנה המשוואה ולגלות דרך פשוטה לפתרון המשוואה . דוגמה 20 - ( x + 2 ) = 4 1 דוגמה 5 + 2 x = 2 x + 4 2 פתרון : ערך הביטוי באגף השמאלי תמיד גדול מערך הביטוי באגף הימני , ולכן למשוואה אין פתרון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר