עמוד:211

7 פתרו . 2 דוגמה 1 6 3 8 פתרו . ביטויים אלגבריים הכוללים שברים ביטויים אלגברים הכוללים שברים ניתן להרחיב , לצמצם , לכפול ולחלק כמו במספרים . 6 x 6 x x 1 דוגמה = = = x 1 24 24 4 4 4 15 x - 6 15 x 6 15 x 6 2 דוגמה = - = - = 5 x - 2 2 3 3 3 3 3 1 1 7 דוגמה 3 אי–אפשר לצמצם ( הסבירו מדוע . ( 14 - x 3 x - 1 ( 3 x - 1 ) 6 x - 2 דוגמה = = 4 שימו לב לסוגריים שבמונה . 5 5 5 x - 6 ( x - 6 ) 3 ( x - 6 ) 3 1 דוגמה 3 = = 1 = x - 6 5 3 3 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר