עמוד:209

תזכורת שבר שהמונה שלו הוא סכום או הפרש של ביטויים , שווה לסכום או להפרש של שברים : a - b a b עבור כל הערכים של c–ו b , a ( כאשר c שונה ( 0–מ מתקיים : = - c c c a - b הסבר : את השבר אפשר להציג גם כך : קו השבר הוא גם סימן לפעולת החילוק ( שימו לב לסוגריים . ( במקום לחלק בביטוי אפשר לכפול בביטוי ההופכי לו . שימוש בחוק הפילוג . a + b a b באופן דומה מתקיים : = + c c c 2 בכל סעיף כתבו מהם השברים השווים . 3 פתרו . דרך א : אפשר לכתוב את התרגיל כך : . ( 9 + 6 ) : ( -6 ) לכן לפי סדר הפעולות 9 + 6 15 5 5 1 קודם מבצעים את פעולת החיבור שבמונה ואחר כך מחלקים : = = = 2 -6 -6 -2 2 2 דרך ב : רושמים את השבר כסכום של שברים : -10 דוגמה 2 אפשר לכתוב את התרגיל כך : .-10 : ( 5 + 7 ) לכן פי סדר הפעולות 5 + 7 קודם מבצעים את פעולת החיבור שבמכנה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר