עמוד:206

מחשבים ולא רק * ... . 1 רשמו את אחד הסימנים : < או > או . = . 2 נתונות ארבע ספרות : 7 , 5 , 3 , 2 א . השתמשו בספרות הנתונות וכתבו תרגיל כפל כך שתתקבל התוצאה הגדולה ביותר : = ב ב . האם אפשר לקבל את אותה התוצאה בסידור אחר של הספרות ? . 3 נתון השוויון הנכון . 1 6 ב 5 - 2 ב 2 4 = 1 2 על סמך שוויון זה בדקו באיזה סעיף יש שוויון או אי–שוויון נכון . נמקו את תשובתכם . . 4 חברו את המספרים הבאים : . 5 חסרו את המספרים הבאים : . 6 פתרו את התרגילים הבאים : * משימות 13-3 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית – פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 – ג" עמ' © . 105-103 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר