עמוד:202

משימות לסיכום 66 חפשו בעיתון או במקור אחר ידיעה שמצוינים בה אחוזים . תבו אותה כך שמישהו שאינו מכיר את מושג האחוזים יוכל להבין את כל המידע שבידיעה . 200 67 מתלמידות בית הספר "גיל" משתתפות בחוגי אמנות . לקראת החופשה נרשמו 20 % מהמשתתפות לקייטנת אמנות , ושאר המשתתפות נרשמו לקייטנת מוזיקה . 150 תלמידות מבית הספר "חנוך לנוער" משתתפות בחוגי אמנות . 20 % מהמשתתפות נרשמו לקייטנת אמנות , ושאר המשתתפות נרשמו לקייטנת מוזיקה . א . מאיזה בית ספר - "גיל" או "חנוך לנוער" - נרשמו יותר תלמידות לקייטנת אמנות ? ב . כמה תלמידות מכל בית ספר נרשמו לקייטנת מוזיקה ? 68 בספרייה היישובית התקבלה תרומה של 2 , 400 ספרים , וכך עלה מספר הספרים בספרייה . 30 % -ב כמה ספרים היו בספרייה לפני התרומה ? 69 מנהל בית הספר דיווח שהשנה נשרו מבית הספר 14 תלמידים , ומספר התלמידים הנושרים בשנה זו נמוך 30 % -ב מזה שבשנה שעברה . כמה תלמידים נשרו בשנה שעברה ? 70 ברוב הירקות אין שומן או כמעט אין שומן . 100-ב גר’ עגבניות יש בערך 0 . 5 גר’ שומן . א . מהו הריכוז ( האחוז ) של שומן 100-ב גר’ עגבניות ? ב . מהו הריכוז ( האחוז ) של שומן ג"ק 1-ב עגבניות ? 71 בבית חולים מסוים התפוסה התקינה היא 2 , 500 מיטות . בית החולים דיווח , שבזמן התפרצות מחלת השפעת הגיע מספר החולים המאושפזים . 112 % –ל כמה מיטות היה צריך להוסיף בזמן התפרצות מחלת השפעת ? 72 בבדיקת מחירים של מוצרים שונים במרכול התברר שהמחירים גבוהים 30 % -ב מהמחירים המומלצים לצרכן . בעל המרכול החליט להוריד את המחירים . 30 % -ב האם אחרי ההורדה המחירים הם אלה המומלצים לצרכן ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר