עמוד:201

64 לאחר בדיקת המבחנים במתמטיקה הגיע המורה למסקנה שהמבחן היה קשה מדי , והחליט לתקן את הציונים של כל תלמידי הכיתה . המורה מתלבט בין שתי שיטות לתיקון הציונים : שיטה : 1 להעלות כל ציון . 20 % –ב שיטה : 2 לחלק כל ציון , 5–ב ולתוצאה להוסיף . 75 א . איזו שיטה עדיפה עבור תלמידים שהציון המקורי שלהם היה ? 45 עבור תלמידים שהציון המקורי שלהם היה ? 70 עבור תלמידים שהציון המקורי שלהם היה ? 100 ב . נסמן : - x הציון המקורי ; - f ( x ) הציון לאחר תיקון לפי שיטה ; 1 - g ( x ) הציון לאחר תיקון לפי שיטה . 2 לפניכם 3 גרפים באותה מערכת צירים . מצאו ביניהם גרף המתאים f ( x )–ל וגרף המתאים . g ( x )–ל ג . עבור איזה ציון מקורי יתקבל בשתי השיטות אותו ציון חדש ? הסבירו . ד . עבור אילו ציונים ( מקוריים ) יתקבלו בשיטה 1 ציונים גבוהים יותר ? עבור אילו ציונים יתקבלו בשיטה 2 ציונים גבוהים יותר ? ה . האם שתי השיטות הן שיטות להעלאת ציונים ? 65 אורך צלע אחת של מלבן הוא מ"ס 200 , ואורך הצלע הסמוכה לה הוא מ"ס x . מקצרים 30 % –ב את הצלע שאורכה מ"ס x , ומאריכים 30 % –ב את הצלע הסמוכה , כך שמתקבל מלבן חדש . הפונקציה f ( x ) מתארת את היקף המלבן המקורי ; הפונקציה g ( x ) מתארת את היקף המלבן החדש שמתקבל . א . כתבו ביטוי אלגברי מתאים לכל אחת מהפונקציות . ב . לפניכם גרפים של שתי הפונקציות . איזה גרף מתאים לפונקציה f ( x ) ואיזה לפונקציה ? g ( x ) ג . כיצד משפיע השינוי על היקף המלבן ? האם ההיקף גדל ? קטן ? לא משתנה ? הסבירו . ד . 1 כתבו בעזרת x ביטויים לפונקציות המתאימות לשטח המלבן המקורי ולשטח המלבן לאחר השינוי . 2 כיצד משפיע השינוי על שטח המלבן ? הסבירו . ( אפשר לסרטט סקיצות של שתי הפונקציות באותה מערכת צירים ולהיעזר בהן ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר