עמוד:200

59 אם נאריך זוג צלעות נגדיות של ריבוע , 16 % –ב יתקבל מלבן שהיקפו גדול מ"ס 8–ב מהיקף הריבוע . א . מה אורך הצלע של הריבוע ? ב . מה שטח הריבוע ? ג . מה יהיה שטח המלבן שיתקבל ? 60 מאריכים זוג צלעות נגדיות של ריבוע ב , 20 % ואת זוג הצלעות האחרות מקצרים , 20 % –ב ומתקבל מלבן . א . האם היקף המלבן גדול מהיקף הריבוע , קטן ממנו או שווה לו ? הסבירו . ב . האם שטח המלבן גדול משטח הריבוע , קטן ממנו או שווה לו ? 61 שולי עבדה בחופשת חנוכה . 14 % –ב משכרה היא קנתה ספרים , 15 % –ו מהשכר היא הוציאה על קניית בגדים לכבוד החג . הסכום ששולי הוציאה על קניית בגדים גבוה ח"ש 5–ב מהסכום שהוציאה על ספרים . כמה השתכרה שולי בחופשה ? 62 מחירו המקורי של כובע קש בכל החנויות בעירנו היה ח"ש x . א . בחנות א הוחלט להעלות את מחיר הכובע ח"ש 1 . 6 x–ל . בכמה אחוזים התייקר הכובע בחנות זו ? ב . בחנות ב הוחלט להוריד את מחיר הכובע ח"ש 0 . 8 x–ל . בכמה אחוזים הוזל הכובע בחנות זו ? הרחבה 3–ל 63 ליטרים חלב שיש בו 3 % שומן רוצים להוסיף מים , כך שתתקבל תערובת שיש בה רק 1 % שומן . כמה מים יש להוסיף ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר