עמוד:199

55 כתבו < או > או .= אם אפשר , ענו מבלי לחשב . א . ג"ק 2 , 572–מ 25 % _____ ג"ק 98–מ 70 % ב . ג"ק 248–מ 38 % _____ ג"ק 320–מ 38 % ג . ג"ק 120–מ 75 % _____ ג"ק 200–מ 15 % ד . ג"ק 315–מ 55 % _____ ג"ק 281–מ 45 % ה . ג"ק 25–מ 24 % _____ ג"ק 24–מ 25 % 56 בשבט תש"ע היה מחירה של מכונית מסוימת . ₪ 85 , 426 לאחר שנה ירד ערכה של המכונית . 15 % –ב איזה מהמחירים הבאים הוא האומדן הקרוב ביותר למחירה של המכונית בשבט תש"ע ? א . ₪ 20 , 000 ב . ₪ 40 , 000 ג . ₪ 70 , 000 ד . ₪ 100 , 000 57 בעלת חנות קנתה מעילים מהיצרן לאחר שנבדקו מחשש שעטנז . היא קנתה אותם במחיר ₪ 821 למעיל , ומכרה אותם בשיא העונה במחיר ₪ 1 , 728 למעיל . מהו האומדן הקרוב ביותר לאחוז הרווח של החנות במכירת המעילים ? א . 50 % ב . 100 % ג . 200 % דיון 58 היקף של מלבן הוא מ"ס 48 . צלע אחת ארוכה מהצלע הסמוכה . 40 % -ב א . מצאו את אורכי הצלעות . ב . אסנת ושירה נעזרו במשוואות כדי למצוא את אורכי הצלעות . שתיהן סימנו x–ב את אורך הצלע הקצרה . האם שתי המשוואות מתאימות לסיפור ? הסבירו . אסנת כתבה : סכום האורכים של שתי צלעות סמוכות של המלבן הוא מ"ס 24 , והוא שווה 240 % –ל של הצלע הקצרה . אכתוב טבלת התאמה : שירה כתבה : אורך הצלע הארוכה הוא מ"ס x . 100 מתקבלת המשוואה : 2 x + 2 x = 48 100 ג . הציעו דרכים נוספות לפתרון השאלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר