עמוד:198

אתגר 49 השאיפה של בית הספר ביישוב היא שמספר התלמידים שניגשים לבחינות הסיום יגדל בכל שנה לפחות . 5 % -ב השנה ניגשו לבחינות הסיום 200 תלמידים . אם בית הספר ישיג את מטרתו , מהו המספר המינימלי של התלמידים שייגשו לבחינות הסיום בעוד 4 שנים ? 50 במשולש ABC זווית < B גדולה 100 % -ב מזווית < A הנתונה . חשבו את זווית < B ואת זווית . < C 51 אורך צלע אחת של מלבן הוא מ"ס 20 , והצלע הסמוכה ארוכה ממנה . 20 % -ב א . מהו היקף המלבן ? ב . מהו שטח המלבן ? 52 נתון מלבן שאורכי צלעותיו הם מ"ס 20 ) מ"ס 30–ו סרטוט . ( 1 גזרו ממנו ריבוע והדביקו אותו כמו בסרטוט . 2 ( הסרטוטים מוקטנים ( . א . האם השתנה ההיקף ? האם הוא גדל או קטן ? בכמה אחוזים ? ב . האם השתנה השטח ? האם הוא גדל או קטן ? בכמה אחוזים ? 53 ציירתי במחשב ריבוע שצלעו מ"ס 10 , ואחר כך הגדלתי אותו כך שכל צלע התארכה . 10 % –ב א . בכמה אחוזים גדל היקף הריבוע ? ב . בכמה אחוזים גדל שטח הריבוע ? אתגר 54 במעגל שמרכזו A חסום משולש שווה-שוקיים CDE שהקוטר DC הוא בסיסו . נתון : AE › DC ( ראו סרטוט מוקטן ( . אם נקטין את הרדיוס של המעגל , 50 % -ב השטח של המשולש CDE יקטן 300-ב סמ"ר . מה אורך הרדיוס של המעגל לפני ההקטנה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר