עמוד:196

39 במושב נולדו השנה 26 תינוקות , וזו עלייה של 30 % לעומת מספר התינוקות שנולדו בשנה שעברה . כמה תינוקות נולדו במושב בשנה שעברה ? 40 בחנות נעליים מקבלים הנחה של 20 % על כל זוג נעלי ספורט . דינה קנתה 3 זוגות נעלי ספורט . מהו אחוז ההנחה שקיבלה ? 80 % 20 % 60 % 41 קבוצה של 250 מטיילים יצאה לטיול בערבה . בגלל החום הכבד פרשו מהטיול בסוף היום הראשון 20 % מהמטיילים . בסוף היום השני פרשו 20 % מאלו שנשארו בסוף היום הראשון . א . ש ערו : באיזה משני הימים נשרו יותר מטיילים ? הסבירו . ב . חשבו : כמה אנשים נשרו בכל יום ? ג . ב דקו את השערתכם בסעיף א . אם טעיתם , הסבירו את הטעות שלכם . ד . כמה אנשים נשארו בסוף היום השני ? 42 בתחילת הקיץ מכר מר כהן בחנותו מוצרים מסוימים ברווח של 40 % מהמחיר שבו קנה את המוצרים . בסוף העונה הוא מכר את המוצרים בהנחה של . 40 % א . שערו אם המחיר בסוף העונה שווה למחיר שבו קנה מר כהן את המוצר , גבוה ממנו או נמוך ממנו . ב . השלימו את הטבלה . עגלו את המחירים לעשרות אגורות . ( למשל , אם התקבל המחיר , ₪ 45 . 789 עגלו אותו ( . ₪ 45 . 8-ל ג . בדקו בעזרת הטבלה אם השערתכם בסעיף א הייתה נכונה . 43 בחנות בגדים ניתנה הנחה של 25 % על מכנסיים מסוימים שמחירם ח"ש 120 . לאחר כמה ימים החליט בעל החנות להעלות את המחיר ( שלאחר ההנחה ) . 25 % -ב א . מהו מחיר המכנסיים לאחר הנחה של ? 25 % ב . מהו מחיר המכנסיים לאחר הנחה של 25 % והעלאה של 25 % אחריה ? ג . האם המחיר החדש גבוה מהמחיר המקורי , שווה לו או נמוך ממנו ? ד . האם הייתה תשובתכם בסעיף ג משתנה , אילו המחיר המקורי של המכנסיים היה ח"ש 180 ? נמקו . ה . בכמה אחוזים יש להעלות את המחיר שלאחר ההנחה כדי שמחיר המכנסיים יהיה שוב ? ח"ש 120

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר