עמוד:195

בטבלת התאמה אפשר להציג מספרים עשרוניים או שברים במקום אחוזים . 36 פתרו את השאלות בכל אחת מהדרכים המוצגות במסגרת . א . מחירו של מוצר מסוים בתחילת העונה היה , ₪ 440 ואחר כך ירד . 11 % –ב מהו מחיר המוצר עכשיו ? ב . המקרר במרכול התקלקל . במקרר היו ג"ק 300 מוצרי חלב , 25 % –ו מהם התקלקלו . כמה ק"ג מוצרי חלב נשארו ראויים למכירה ? ג . בעבר היה לבית הספר תקציב של ₪ 12 , 000 לחוגי העשרה . בשנה שעברה הוגדל התקציב , 10 % –ב והשנה הוא שוב הוגדל . 10 % –ב מהו התקציב לחוגי העשרה השנה ? 37 א . מספר התלמידים בכיתה ח 2 גדול 12 % –ב ממספר התלמידים בכיתה ח . 1 כתבו ביטוי המתאר את מספר התלמידים בכיתה ח . 2 ב . תקציב החינוך השנה יעלה 25 % –ב לעומת זה של השנה שעברה . סמנו x–ב את תקציב החינוך השנה , וכתבו ביטוי המתאר את תקציב החינוך בשנה שעברה . ג . בסוף השנה שעברה עזבו את כיתתנו 10 % מהתלמידים . סמנו x–ב את מספר התלמידים בכיתה השנה , וכתבו ביטוי המתאר את מספר התלמידים בשנה שעברה . ד . הלוח החדש שהותקן בכיתתנו ארוך מהלוח הישן . 11 % –ב סמנו x–ב את אורך הלוח החדש , וכתבו ביטוי המתאר את אורך הלוח הישן . דיון 38 במקהלת בית הכנסת יש שתי קבוצות : קבוצת הצעירים וקבוצת הבוגרים . בשנה שעברה השתתפו במקהלה 50 חברים . קבוצת הבוגרים כללה 4 % מהם . גם השנה משתתפים במקהלה 50 חברים , אבל כעת קבוצת הבוגרים כוללת 6 % מכלל המשתתפים . א . בכמה אחוזים גדלה קבוצת הבוגרים ? ב . גדי אומר : , 6 % - 4 % = 2 % ומכאן שקבוצת הבוגרים גדלה . 2 % –ב 4 ברוך אומר : קבוצת הבוגרים גדלה 2–מ חברים בשנה שעברה ( כי : ( 50 = 2 100 6 3–ל אנשים השנה ( כי : , ( 50 = 3 וזה גידול של . 50 % 100 מה דעתכם ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר