עמוד:193

28 בחנות רהיטים ניתנה הנחה של 40 % עבור רהיט שניזוק קלות . המחיר לאחר ההנחה היה ח"ש 2 , 400 . מה היה מחיר הרהיט לפני ההנחה ? 29 בגד שמחירו בתחילת העונה היה ח"ש 200 נמכר עכשיו בהנחה של . 25 % יש לי ח"ש 150 . האם יספיק לי הכסף לקניית הבגד ? 30 בחורף תשס"ח זרמו מהירדן לכינרת 130 ) 130 , 000 , 000–כ מיליון ) מ"ק מים . * הממוצע לתקופה זו 20–ב השנים האחרונות הוא 267 ) 267 , 000 , 000 מיליון ) מ"ק מים . בכמה אחוזים נמוכה כמות המים שזרמה מהירדן לכינרת בחורף זה מהממוצע לאותה תקופה 20–ב השנים האחרונות ? ** 31 פילים באפריקה א . במהלך המאה העשרים ניצודו ודוללו עדרי הפילים הגדולים באפריקה . למשל , במהלך עשר השנים 1989-1979 למניינם הידלדלה אוכלוסיית הפילים באפריקה 1 , 340 , 000–מ ( מיליון שלוש מאות וארבעים אלף ) פילים 625 , 000–ל בלבד . בכמה אחוזים בערך קטנה אוכלוסיית הפילים בעשור זה ? ב . בקני ה למשל הצטמצמה אוכלוסיית הפילים באותן שנים 130 , 000–מ 17 , 000–ל בלבד . העריכו : איפה הייתה ההידלדלות של אוכלוסיית הפילים באחוזים גדולה יותר - באפריקה כולה או בקניה בלבד ? נמקו . ג . חשבו בכמה אחוזים בערך קטנה אוכלוסיית הפילים בקניה בשנים ההן . השוו את התוצאה להערכתכם בסעיף ב . ד . לא בכל מקום חלה ירידה באוכלוסיית הפילים . פארק קרוגר שבמדינת דרום–אפריקה ידוע בשימור ובטיפוח של בעלי החיים הגדולים שבשטחו . בשנת 2007 למניינם חיו בפארק קרוגר 14 , 000–כ פילים אפריקניים , וזו עלייה של 75 % לעומת מספרם 1994–ב למניינם . כמה פילים היו בפארק בשנת 1994 למניינם ? * הנתונים במשימה 30 על פי אתר רשות המים : http : // www . water . gov . il ** המספרים במשימה 31 מעוגלים . הנתונים בסעיפים א-ב על פי הספר : Ronald M . Nowak , Walker's Mammals of the World , 1999 , Volume II , Sixth edition © The Johns Hopkins University Press , USA All rights reserved . First edition 1964 הנתונים בסעיף ד על פי האתר : http : // earthtrends . wri . org

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר