עמוד:191

22 סקר על איכות של מעדן חלב חדש נערך במשך יומיים . ביום השני היה מספר המרואיינים 80 % ממספר המרואיינים ביום הראשון . א . באיזה יום היה מספר המרואיינים גדול יותר ? ב . ביום השני השתתפו בסקר 500 מרואיינים . כמה מרואיינים השתתפו בסקר ביום הראשון ? הגדלה והקטנה באחוזים 23 בשנת תש"ע היה שיעור המע ) מ" מס ערך מוסף ) בארץ . 16 % לדוגמה , מוצר שמחירו הבסיסי ₪ 100 עלה לצרכן . ₪ 116 כל הסעיפים של משימה זו מתייחסים לשנת תש"ע . א . בכל סעיף מופיע סכום המע"מ ששילם צרכן על מוצר כלשהו . חשבו את המחיר הבסיסי של המוצר . ₪ a 4 ₪ 1 . 6 3 ₪ 16 2 ₪ 320 1 ב . בכל סעיף מופיע מחיר בסיסי של מוצר מסוים . חשבו את המחיר לצרכן . ₪ a 4 ₪ 1 , 200 3 ₪ 15 2 ₪ 200 1 ג . שתי תלמידות הציעו דרכים לחישוב המחיר לצרכן בסעיף ב . 1 הסבירו כל אחת מהדרכים . תזכורת מע"מ הוא מס המוטל על הצריכה , והוא חלק ממערכת המיסוי במדינות רבות בעולם . שיעור המע"מ משתנה מפעם לפעם . ד . בחרו שני מחירים בסיסיים אחרים מסעיף ב , וחשבו את המחיר לצרכן בדרך של דורית . ה . בכל סעיף מופיע מחיר לצרכן ( מחיר בסיסי ועוד מע"מ ) של מוצר כלשהו . חשבו את המחיר הבסיסי של כל מוצר . ₪ 290 4 ₪ 812 3 ₪ 58 2 ₪ 464 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר