עמוד:186

6 פ תרו את השאלות . אפשר להיעזר בטבלות התאמה . אחרי כתיבת התשובה לשאלה , ב דקו אם התשובה שקיבלתם הגיונית . למשל : אחוז ההנחה שמקבלים אמור להיות קטן . 100 % -מ מספר השאלות שפתרה תלמידה במבחן בוודאי אינו גדול ממספר השאלות שהיו במבחן . א . במחלקה הפנימית של בית חולים מסוים טופלו בשנה האחרונה 1 , 240 חולים חדשים . 15 % מהחולים החדשים חלו בגלל עישון . כמה חולים חדשים חלו בגלל עישון ? ב . המים מהווים 85 % ממשקל האבטיח . מה משקלו של אבטיח שמכיל ג"ק 4 . 25 מים ? ג . בעירנו 30 , 000 תושבים , מתוכם 5 , 100 צעירים מתחת לגיל . 18 מה אחוז הצעירים מכלל תושבי עירנו ? 7 ענו על השאלות . א . השנה נרשמו לחוגים בעיר 1 , 024 ילדים . 75 % מהם תושבי העיר . כמה מהילדים שנרשמו הם תושבי העיר ? ב . 1 , 024-מ הילדים שנרשמו , הגיל של 256 ילדים נמוך . 12–מ מה אחוז הילדים שגילם נמוך 12–מ מבין הילדים שנרשמו לחוגים ? ג . 7 מדריכים , שהם 7 % מכל מדריכי החוגים , גם הם תושבי העיר . כמה מדריכים יש בעיר בסך הכול ? 8 בבניין מגורים גרים 40 ילדים . 10 % מהבנות נסעו לטיול בת–מצווה . נותרו בבניין 38 ילדים . כמה בנים וכמה בנות גרים בבניין הזה ? 9 בכל סעיף השלימו כך שיתקיים השוויון . א . 75 % = ג"ק 84–מ 25 % מ– ק"ג ב . ג"ק 120–מ % = ג"ק 200–מ 15 % ג . 10 % = ג"ק 50–מ 90 % מ– ק"ג ד . ג"ק 19 , 800–מ % = ג"ק 200–מ 99 % 10 בכל סעיף השלימו כך שיתקיימו השוויון או האי–שוויון ( הציעו אפשרויות שונות . ( א . 50 % מ– תלמידים 20 % = מ– תלמידים ב . 75 % מ– תלמידים 20 % > מ– תלמידים ג . 150–מ % תלמידים 20–מ % = תלמידים ד . 20–מ % תלמידים % = מתלמיד אחד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר