עמוד:185

4 פתרו את השאלות בעזרת טבלות התאמה . א . בבית הספר "זיו" 240 תלמידים . 35 % מהם הכינו עבודה במקום מבחן . כמה תלמידים הכינו עבודה ? ב . בגלל מחלת השפעת נעדרו מן הלימודים בסמינר ביום מסוים 42 תלמידות , שהן 40 % מתלמידות הסמינר . כמה תלמידות בסמינר ? ג . בקייטנת "נחלים" עברו 4 ילדים מקבוצה א לקבוצה ב . כמה ילדים היו תחילה בקבוצה א , אם ידוע 20 % -ש מילדי קבוצה א עברו לקבוצה ב ? ד . בבניין הסמינר 35 עמדות מחשב . בקומה הראשונה יש 21 עמדות מחשב . איזה אחוז מכלל עמדות המחשב בבניין נמצאות בקומה הראשונה ? ה . 14 % מכלל 500 הספרים שהיו בספרייה נמסרו לכריכה מחדש . כמה ספרים נמסרו לכריכה ? ו . שולחן שמחירו היה 360 שקל , נקנה בהנחה של 54 שקל . מה היה אחוז ההנחה ? ז . הפיל ניזון מצמחים בלבד . הוא מבלה 15–כ שעות ביממה בלעיסת צמחים ( עשבים , עלים , ענפים , פירות וכו . ( ' איזה אחוז מהיממה ( בערך ) הפיל מבלה בלעיסת צמחים ? ח . פיל בוגר זקוק בערך ג"ק 150–ל צמחים ביממה , אך גופו מנצל רק 45 % –כ ממנה זו . מהו ( בערך ) משקל המזון שגופו של הפיל מנצל ביממה ? הרחבה 5 לפניכם שלוש טבלות התאמה . לכל טבלה : 1 כתבו שאלה מתאימה משלכם . לפי השאלה שלכם השלימו כינויים מתאימים בטור הימני . 2 מה מייצג המשתנה x בטבלה ? 3 כתבו משוואה , פתרו אותה וענו על השאלה שלכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר