עמוד:182

30 איזה אחוז מהעיגול צבוע ? 31 רפאל ערך סקר הבודק באיזו מידה התלמידים בבית הספר "עלומים" אוהבים את שיעורי הספורט . בסקר השתתפו 80 תלמידים . הממצאים מתוארים בדיאגראמת העיגול שלפניכם . השלימו את הטבלה . 32 בבתי הספר "דרורים" ו"דקלים" נהוגה תלבושת אחידה . ביום ג נערכה בדיקת תלבושת בשני בתי הספר . בבית הספר " דרורים" יש 300 תלמידים . 1 % מתלמידי " דרורים" לא לבשו את התלבושת האחידה ביום ג . בבית הספר "דקלים" יש 250 תלמידים . 2 % מהתלמידים לא לבשו את התלבושת האחידה ביום ג . באיזה בית ספר לבשו את התלבושת האחידה תלמידים רבים יותר ביום ג ? בכמה ? 33 במשפחת כהן היחס בין מספר הבנים למספר הבנות הוא . 2 : 3 במשפחת לוי 20 % ממספר הילדים הם בנות . א . מה אחוז הבנות במשפחת כהן ? ב . מה היחס בין מספר הבנים למספר הבנות במשפחת לוי ? ג . באיזו משפחה מספר הבנות גדול ממספר הבנים ? 34 המעסיק של גדי משלם לקרן חיסכון של גדי 7 . 5 שקלים על כל 2 . 5 שקלים שגדי משלם לאותה הקרן . א . מהו אחוז ההשקעה של גדי בקרן החיסכון ? ב . מהו אחוז ההשקעה של המעסיק בקרן החיסכון ? ג . תארו את המידע בדיאגרמת עיגול .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר