עמוד:181

27 בריבוע שלפניכם צבוע : א . בין 100 % -ל 50 % משטח הריבוע ב . 50 % משטח הריבוע ג . 25 % משטח הריבוע ד . פחות 25 % -מ משטח הריבוע 28 בכל סעיף בחרו את האומדן הקרוב ביותר לתשובה המדויקת . שימו לב : לאחר שתענו , ב דקו אם התשובה שקיבלתם היא הגיונית . למשל , האם ייתכן 18-ש מבין 40 ילדי הכיתה הם ? 90 % הרי 18 ילדים הם פחות ממחצית ילדי הכיתה , כלומר פחות 50 % –מ מהילדים . א . 50 מבין 251 הספרים שבספרייה הם ספרי מדע . איזה אחוז מהספרים הם ספרי מדע ? 80 % בערך 20 % בערך 200 % בערך ב . 95 ילדים יצאו לטיול . 9 ילדים חלו בזמן הטיול ונשלחו הביתה . איזה אחוז מהילדים חלו ? 30 % בערך 1 % בערך 10 % בערך ג . השנה נוספו לספריית בית הספר 202 ספרים : 20 מהספרים האלה נקנו , ואת השאר תרמו תלמידים . איזה אחוז מהספרים שנוספו לספרייה נקנו ? 10 % בערך 1 % בערך 100 % בערך משימות לסיכום 29 אסנת , חנה ושרית שלחו להדפסה אותו פרק לימוד , כל אחת מהמחשב שלה . בפרק יש 40 עמודים . אסנת אמרה : "במחשב שלי רשום כי 55 % מעמודי הפרק עברו להדפסה " . באותו הזמן הראה המחשב של חנה כי 30 מתוך 40 העמודים שבפרק עברו להדפסה . באותו הזמן ראתה שרית על הצג שלה את הקו הצבוע המתאר את אחוז העמודים שעברו להדפסה במחשב שלה : איזה משלושת המחשבים הספיק להעביר להדפסה עד אותו רגע את מספר העמודים הגדול ביותר ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר