עמוד:180

23 כמה אחוזים משטח המלבן צבועים ? א . 4 % ג . 20 % ב . 24 % ד . 25 % 24 בריבוע ABCD שלפניכם , E היא אמצע הצלע . AD מהו אחוז השטח הצבוע ? א . 50 % ב . 45 % ג . 10 % ד . 25 % 52 % 25 מתלמידי בית הספר הצביעו בעד ההחלטה ללמוד 5 ימים בשבוע . אילו מהטענות הבאות נכונות ? הסבירו את תשובותיכם . א . 52 תלמידים הצביעו בעד ההחלטה . ב . כמחצית מתלמידי בית הספר הצביעו בעד ההחלטה . ג . אי–אפשר לדעת כמה תלמידים יש בבית הספר . ד . כמחצית מתלמידי בית הספר הצביעו נגד ההחלטה . ה . רוב התלמידים הצביעו בעד ההחלטה . 26 בכל סעיף בחרו תשובה מתאימה והסבירו מדוע בחרתם בה . א . בוועדת החינוך הנוכחית 50 % מכל חברי הוועדה הם חברים ותיקים , וכל השאר - חברים חדשים . איזה מספר גדול יותר - מספר החברים הוותיקים בוועדה או מספר החברים החדשים ? מספר החברים הוותיקים בוועדה גדול יותר . שני המספרים שווים זה לזה . מספר החברים החדשים בוועדה גדול יותר . אי-אפשר לדעת . ב . 1 בקייטנת אמנות 70 % מכל התלמידות מצטיינות בציור , 30 % -ו מכלל התלמידות מצטיינות בנגינה . באיזה מקצוע מספר התלמידות המצטיינות גדול יותר , בציור או בנגינה ? מספר המצטיינות בציור גדול יותר . שני המספרים שווים זה לזה . מספר המצטיינות בנגינה גדול יותר . אי-אפשר לדעת . 2 בכיתה ח 40 % 1 מכל התלמידות מצטיינות בציור , ובכיתה ח 30 % 2 מכל התלמידות מצטיינות בציור . באיזו כיתה יש יותר תלמידות המצטיינות בציור ? בכיתה ח 1 בכיתה ח 2 אי-אפשר לדעת . * משימות 27–ו 24 , 23 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית – פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 – ג" עמ' © . 155 , 154 , 150 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר