עמוד:179

80 % 20 מחדרי מלון "רימון" הם חדרים ליחידים . במלון "תאנה" היחס בין מספר חדרי המשפחה למספר החדרים ליחידים הוא . 1 : 3 א . לכל אחד מהמלונות קבעו אם מספר החדרים ליחידים גדול ממספר חדרי המשפחה . הסבירו . ב . בשני המלונות יש אותו מספר חדרים . באיזה מלון מספר חדרי המשפחה גדול יותר ? ג . תארו בדיאגרמת עיגול את הרכב החדרים בכל מלון . 21 משקלה של חפיסת שוקולד "ליל הנגב" הוא 150 גרם . על האריזה מודפסת הטבלה שלפניכם . א . מהו משקלו של הקקאו בחפיסת השוקולד ? ב . כמה גרם שומן יש בחפיסת השוקולד ? ג . אם מחברים את האחוזים של המרכיבים המופיעים בטבלה , מקבלים יותר . 100 % -מ כיצד ייתכן ? ד . האם כדאי להציג את הנתונים האלה בדיאגרמת עיגול ? 22 בעיר מסוימת כל תלמידי בתי הספר חייבים להשתתף בחוג אחד לפי בחירתם , על חשבון העירייה . בעיר שלושה בתי ספר . רק בבית הספר "אלונים" ההנהלה מאפשרת לתלמידים הרוצים בכך להשתתף בחוג אחד נוסף , על חשבון ועד ההורים . כל בית ספר הכין טבלה של החוגים שבהם משתתפים התלמידים : א . המידע שהיה רשום בטבלאות נמחק . בכל טבלה שערו אם סכום האחוזים של כל השורות בטבלה היה . 100 % כתבו את השערתכם והסבירו אותה . ב . איך אפשר לקבוע אם סכום האחוזים בטבלה הוא ? 100 % מהו בית הספר שלא כדאי להציג את נתוניו בדיאגרמת עיגול ? מדוע ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר