עמוד:174

כדי למצוא לאחוז את השבר או המספר העשרוני המתאימים , אפשר לכתוב אותו כמאיות . 20 2 דוגמה 20 % = = = 0 . 2 1 100 10 דוגמה 25 % = 25 = 1 2 100 4 ראו בטבלה את הקשר בין אחוזים לשברים ולמספרים עשרוניים : 3 השלימו את הטבלה . 4 א . לפניכם מלבן המחולק למלבנים חופפים . צבעו אותו לפי הפירוט : 50 % משטח המלבן צבעו בירוק ; 25 % משטח המלבן צבעו בוורוד ; 10 % משטח המלבן צבעו בתכלת . ב . איזה חלק משטח המלבן נשאר לא צבוע ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר