עמוד:172

מחשבים ולא רק * ... כל השאלות בעמוד זה עוסקות בסיפור שבמסגרת * . . 1 א . מהם שיעורי הנקודות ? D–ו C , B , A ב . מה משמעות הנקודה A בסיפור ? ג . מה משמעות הנקודה D בסיפור ? . 2 במשך כמה זמן אבי מסיים את שחייתו ( שלוש פעמים הלוך ושוב ?( א . 20 שניות ב . 40 שניות ג . 1 דקה ד . 2 דקות . 3 במשך כמה זמן דני מסיים את שחייתו ( שלוש פעמים הלוך ושוב ?( הסבירו . . 4 העתיקו את הסקיצה , והמשיכו אותה כך שתתאר את כל השחייה של אבי ודני . . 5 רשמו נכון או לא נכון . א . מהירות השחייה של אבי גדולה פי 1 . 5 ממהירות השחייה של דני . ב . זמן השחייה של אבי גדול פי 1 . 5 מזמן השחייה של דני . ג . במהלך השחייה נפגשו אבי ודני לפחות פעם אחת . ד . כאשר אבי סיים לשחות , הספיק דני לסיים שתי " שחיות" ( הלוך ושוב כל אחת . ( . 6 מה היה המרחק של דני מתחילת הבריכה אחרי 40 שניות מאז שהחל לשחות ? א . 10 מ' ב . 20 מ' ג . 30 מ' ד . 40 מ' x . 7 מייצג את הזמן שחלף מאז שהחל אבי לשחות . סמנו את כל הפונקציות המתאימות לציון המרחק של אבי משפת הבריכה , במהלך השחייה חזרה בסיבוב הראשון שלו . א . f ( x ) = 1 . 5 x ב . f ( x ) = 30 - 1 . 5 x ג . f ( x ) = 30 - 1 . 5 ( x - 20 ) ד . f ( x ) = 60 - 1 . 5 x . 8 כעבור כמה שניות מאז שהחלו אבי ודני לשחות , הם נפגשו בפעם הראשונה ? . 9 כמה פגישות נוספות התקיימו ? _________________________________________________________________________________________________________ * משימות 9-1 מתבססות על אתר משרד החינוך לאוריינות מתמטית : http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Tochniyot–Limudim / Math–Chatav אבי ודני שוחים בבריכה שאורכה . 'מ 30 הם שוחים מתחילת הבריכה אל סופה וחזרה , שלוש פעמים . אבי שוחה במהירות של 1 . 5 מ' לשנייה , ודני שוחה במהירות של 1 מ' לשנייה . אבי ודני התחילו לשחות באותו זמן . לפניכם סקיצה המתארת את המרחק של כל שחיין מתחילת הבריכה , בהתאם לזמן השחייה של פעם אחת מתחילת הבריכה אל סופה וחזרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר