עמוד:170

משימות לסיכום 24 פתרו כל אי–שוויון וסמנו את הפתרון על ציר–מספרים . | 8 - 2 x > 0 ב | -3 x + 3 < 0 ג | 7 > 2 x - 5 ד | -x > 0 ה | -x < 1 א 25 לפניכם ארבעה אי–שוויונות ושלושה פתרונות המסומנים על צירי–מספרים . התאימו כל פתרון לאחד מארבעת האי–שוויונות הנתונים . לאחד האי–שוויונות לא נתון פתרון . סמנו את פתרונו על ציר–מספרים . 26 א . פתרו את האי–שוויון . 3 x < 0 ב . אבי ורוני פתרו את האי–שוויון x < 2 בדרכים שונות . מי צדק לדעתכם ? הסבירו . רוני -x < 2 / ( -1 ) x < 2 הפתרון : x < 2 אבי -x < 2 / + x 0 < 2 + x / 2 -2 < x הפתרון : x > 2 27 פתרו כל אי–שוויון בשתי דרכים . ו דאו שקיבלתם אותו פתרון בשתי הדרכים . | 3 x > x + 4 ב | 3 x < x ג | -2 x - 6 < x + 6 א 28 פתרו . א | 2 x + 5 < 5 - 3 x | x > 4 + 2 x ב ג | -2 x > 4 x | 5 x - 3 < 5 + x ד ה | 2 x + 3 ( x - 1 ) > 5 ( x - 2 ) | 4 x + 3 < 5 + 4 ( x - 1 ) ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר