עמוד:168

17 א . בדוכן מסוים בשבוע הספר מוכרים כל ספר ח"ש 15–ב . לאליעזר יש ח"ש 100 . כמה ספרים הוא יכול לקנות בדוכן הזה ? ב . תלמידות שונות פתרו את השאלה . הן סימנו x–ב את מספר הספרים ופתרו את האי–שוויון : התלמידות כתבו את תשובותיהן במילים בדרכים שונות . בדקו כל תשובה וקבעו אם היא נכונה . 2 מיכל : לכל היותר 6 ספרים . 3 טובה : לכל היותר 7 ספרים . דליה : לכל היותר 6 ספרים . רותי : פחות 7–מ ספרים . שירה : פחות 6–מ ספרים . בבעיות מילוליות המתארות מצבים מציאותיים , לפעמים הפתרון האלגברי כולל גם ערכים שאינם מתאימים למציאות . במקרים אלה התשובה לבעיה אינה זהה לפתרון של האי–שוויון . למשל : משתנה המייצג גיל או זמן אינו יכול לקבל ערכים שליליים . משתנה המייצג מספר אנשים או מספר אוטובוסים יכול לקבל ערכים שלמים חיוביים או אפס בלבד . כאשר המשתנה יכול לקבל רק ערכים מסוימים המתאימים לבעיה , יש לציין זאת בתשובה לשאלה . 18 יהודה עורך מופעי חזנות . כרטיס כניסה למופע שלו עולה ח"ש 17 . 5 . א . כמה כסף יקבל יהודה אם למופע שלו יגיעו 40 צופים ? ב . כמה צופים היו במופע אם ש כרו של יהודה היה גדול ח"ש 300–מ ? ג . כמה צופים צריכים להגיע למופע כדי ששכרו יהיה לפחות ח"ש 800 ? ד . יהודה רוצה לקנות מערכת תאורה שמחירה . ח"ש 1 , 600 בפני כמה צופים יהודה צריך להופיע כדי להרוויח את הסכום הדרוש ? 19 שמעון נסע במהירות 20 קמ"ש . מה אפשר להגיד על משך זמן הנסיעה של שמעון אם ידוע שעבר מרחק הקטן מ"ק 110–מ ? 20 א . אורך צלע אחת של מלבן הוא מ"ס 4 . מה אפשר לטעון על אורך הצלע הסמוכה לה , אם ידוע ששטח המלבן קטן 127–מ סמ"ר ? ב . אורך צלע אחת של משולש הוא מ"ס 7 . מה אפשר לטעון על אורך הגובה המאונך לצלע הזאת , אם ידוע ששטח המשולש גדול 30–מ סמ ? ר"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר