עמוד:165

5 פתרו . א | 6 - 2 x < 10 | 4 - 4 x > 0 ב ג | -5 + 2 x > 0 | 1 - 4 x > 9 ד ה | -2 - x < 9 | -1 + 5 x < 11 ו ז | -4 x - 12 < 14 | -2 x - 1 < 0 ח דיון 6 פתרו כל אי–שוויון בשתי דרכים וודאו שקיבלתם את אותו הפתרון בשתי הדרכים . | 2 x < x - 3 ב | x - 2 > 3 - 4 x ג | -3 x + 5 < 4 - 2 x א דוגמה 7 פתרו כל אי–שוויון בשתי הדרכים המוצגות בדוגמה שלמעלה וסמנו את הפתרון על ציר–מספרים . א | x + 2 > - 4 | 3 x > - 12 ב ג | 2 x + 1 < 1 - x | 2 x - 8 < 2 + x ד ה | -5 x - 1 > - 6 x | 2 x + 5 < 1 - 2 x ו ז | 6 + x > 4 - x | 4 x + 3 < 5 - 4 x ח 8 פתרו כל אי–שוויון בעזרת פתיחת סוגריים וכינוס איברים דומים . סמנו את הפתרון על ציר–מספרים . דוגמה 9 < 3 ( x + 1 ) - x נפתח סוגריים ונכנס איברים : 9 < 3 x + 3 - x 9 < 2 x + 3 / 3 6 < 2 x / : 2 3 < x x > 3 הפתרון : x > 3 הפתרון על ציר–מספרים : א | 2 x + 5 - x > 7 ב | 5 x + 2 x - 3 x > 12 ג | 10 ( x - 2 ) - ( x - 1 ) > 8 ד | -5 x - ( 3 + 2 x ) < 18 ה | 10 < 10 - 2 ( 3 x + 6 ) | 17 < 17 - 5 x + 2 x ו ז | -3 ( x - 10 ) + 30 > 15 ח | -4 x > 32 + 2 ( -2 x ) + 4 x ט | 6 - 2 ( x - 1 ) + 2 x > 8 + x י | 1 - ( x - 4 ) + 2 x > 4 | 0 < 10 - 5 ( x + 3 ) יא | - ( 8 + x ) - 3 x > 2 יב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר