עמוד:164

דיון 3 א . השלימו את הטבלה . ב . באילו מקרים השתנה סימן האי–שוויון לאחר ביצוע אותן פעולות בשני האגפים ? ג . כיצד לדעתכם חיסור של אותו מספר בשני האגפים משפיע על סימן האי–שוויון ? ד . כיצד לדעתכם חילוק של שני האגפים באותו מספר משפיע על סימן האי–שוויון ? 4 פתרו כל אי–שוויון וסמנו את הפתרון על ציר–מספרים . א | 5 x < 10 | -4 x > 12 ב ג | -3 x > 9 | 6 x > 0 ד ה | 32 x < 0 | -6 x > 3 ו ז | -15 x < 15 | 12 x > 6 ח כאשר מחלקים או כופלים שני אגפים של אי–שוויון במספר שלילי , סימן האי–שוויון מתהפך . כאשר מבצעים בשני אגפי אי–שוויון אחת מהפעולות האלה - כפל או חילוק במספר חיובי , חיבור או חיסור של מספר כלשהו - סימן האי–שוויון אינו מתהפך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר