עמוד:163

ב . פתרון אי – שוויונות על ידי ביצוע אותן פעולות בשני האגפים מה נלמד ? ביצוע אותן פעולות בשני האגפים במהלך פתרון האי–שוויון דיון 1 א . פתרו את האי–שוויון . 4 x - 3 > 13 ב . רחל אמרה שאפשר לפתור את האי–שוויון 4 x - 3 > 13 באופן דומה לפתרון משוואה . 1 הסבירו את דרך הפתרון של רחל . 2 האם קיבלתם בסעיף א אותה תשובה כמו רחל ? הפתרון של רחל : 4 x - 3 > 13 / + 3 4 x > 16 / : 4 x > 4 הפתרון : x > 4 דיון 2 לפניכם שני אי–שוויונות . | 3 x + 1 > 4 א | -2 x - 2 > 8 ב כל אי–שוויון : 1 פתרו בדרך שהציעה רחל במשימה . 1 2 פתרו על ידי השוואת פונקציות . 3 בדקו אם קיבלתם את אותו הפתרון בשתי הדרכים . במשוואות ובאי–שוויונות יש שלושה רכיבים : ביטוי אלגברי באגף הימני ; ביטוי אלגברי באגף השמאלי ; סימן השוואה . (< , > , < , = , >) נחקור כיצד משפיע ביצוע של אותן פעולות בשני האגפים על סימן האי–שוויון בפתרון אי–שוויונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר