עמוד:162

הרחבה 37 בכל סעיף סרטטו סקיצה בהתאם לנתון . א . פונקציה קווית שתחום השליליות שלה הוא . x > 0 ב . פונקציה קווית שתחום החיוביות שלה הוא . x < -1 ג . פונקציה קווית שתחום החיובית שלה הוא כל ערך של . x ד . פונקציה קווית שאין לה תחום שליליות . משימות לסיכום 38 נתון האי–שוויון . 7 - 3 x < x + 1 אילו מבין הערכים של x שלפניכם שייכים לפתרון של האי–שוויון ? x = 3 x = 1 . 5 x = 0 x = 1 . 5 x = 2 . 5 x = 4 39 בסקיצה מסורטטים הגרפים של הפונקציות שבאגפי האי–שוויון . 5 - 2 x < 10 - x היעזרו בסקיצה ורשמו את הפתרון של האי–שוויון בייצוג אלגברי . 40 בסרטוט מוצג הפתרון של האי–שוויון . 3 x - 8 < 6 x - 26 מהו הפתרון של האי–שוויון ? 3 x - 8 < 6 x - 26 41 לכל אחת מהפונקציות : א . סרטטו סקיצה . ב . מצאו את נקודות החיתוך עם הצירים וסמנו אותן בסקיצה . ג . כתבו אם הפונקציה עולה או יורדת . ד . כתבו את תחום החיוביות של הפונקציה ואת תחום השליליות שלה . f ( x ) = 4 x + 12 g ( x ) = 3 x + 9 v ( x ) = 7 x - 28 k ( x ) = 5 x - 10 p ( x ) = 8 x - 4 r ( x ) = x + 4 2 h ( x ) = 5 t ( x ) = 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר