עמוד:156

21 פתרו את האי–שוויונות . א | x > 3 x ב | 2 x < 4 x + 8 | 7 x - 7 < 6 x - 5 ג ד | 4 x > 8 ה | -4 x > 12 | 4 x + 3 > 5 ו ז | 6 - x < x ח | 6 - x < 2 | 6 - x < 2 x + 6 ט 22 נתונה סקיצה של שתי פונקציות קוויות . g ( x )–ו k ( x ) א . בכל סעיף סמנו את הפתרון של האי–שוויון על ציר–מספרים , ורשמו אותו בייצוג אלגברי . 1 k ( x ) > g ( x ) 2 k ( x ) < g ( x ) 3 k ( x ) < g ( x ) 4 k ( x ) > g ( x ) ב . באיזה תחום ? k ( x ) > 0 ג . באיזה תחום ? g ( x ) < 0 אתגר 23 א . סרטטו סקיצה של שתי פונקציות קוויות g ( x )–ו f ( x ) כך שהפתרון של האי–שוויון f ( x ) < g ( x ) יהיה . x < -2 ב . רשמו ייצוג אלגברי של האי–שוויון . ג . האם קיימים עוד אי–שוויונות שזהו הפתרון שלהם ? אם כן - תנו דוגמה . אם לא - הסבירו מדוע . 24 פתרו כל אי–שוויון וסמנו את הפתרון על ציר–מספרים . א | x < 2 x ב | x > 3 x + 4 ג | 2 x - 5 > 3 x + 2 | -x + 4 > 2 x ד ה | 3 x- 5 > x + 2 ו | -x + 5 < 2 ז | 2 x- 4 > 5 ח | x + 1 > x 2 ט | -x + 5 - 2 ( 1 - x )< 0 י | 2 x < 3 ( x- 2 ) | -2 x + 9 > 5 ( x- 2 ) - 2 ( 1 - x ) יא | 6 - x > 2 - x יב 2 אתגר 25 נתון פתרון של אי–שוויון בין שתי פונקציות קוויות . רשמו אי–שוויון שהפתרון מתאים לו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר