עמוד:151

10 בעלי דוכנים להמרת מטבע זר פתחו במבצע לתיירים המגיעים לישראל לקראת עונת החגים . בדוכן א מציעים 4 שקלים תמורת כל דולר , וגובים עמלה של 15 שקלים על ההמרה . בדוכן ב מציעים 5 שקלים תמורת כל דולר , וגובים עמלה של 30 שקלים על ההמרה . שתי ההצעות מתוארות בייצוג גרפי במערכת צירים אחת . א . איזה מהגרפים מתאים לכל הצעה ? ב . באיזה דוכן יקבלו יותר שקלים תמורת 10 דולרים ? הסבירו . ג . באיזה דוכן יקבלו יותר שקלים תמורת 15 דולר ? הסבירו . ד . באיזה דוכן יקבלו יותר שקלים תמורת 22 דולר ? הסבירו . ה . מה המשמעות של x = 6 ושל x = 3 . 75 בסיפור ? ו . מהו הפתרון של המשוואה ? f ( x ) = g ( x ) כיצד רואים את הפתרון בגרף ? מה משמעותו בסיפור ? ז . מהו לדעתכם הפתרון של האי–שוויון ? g ( x ) > f ( x ) כיצד רואים את הפתרון בגרף ? מהי משמעות הפתרון בסיפור ? ח . מהו לדעתכם הפתרון של האי–השוויון ? g ( x ) < f ( x ) כיצד רואים את הפתרון בגרף ? מהי משמעות הפתרון בסיפור ? ט . לכל דוכן כתבו ייצוג אלגברי של פונקציה המתארת כמה שקלים יקבל התייר בדוכן זה בהתאם למספר הדולרים שהמיר . דיון 11 לפניכם זוג פונקציות קוויות g ( x )–ו f ( x ) המופיעות בשלושה ייצוגים שונים . א . לפי כל ייצוג : מצאו ערך של x שעבורו מתקיים . f ( x ) = g ( x ) הסבירו כיצד קבעתם . מצאו שני ערכים של x שעבורם מתקיים . f ( x ) > g ( x ) הסבירו כיצד קבעתם . מצאו שני ערכים של x שעבורם לא מתקיים . f ( x ) > g ( x ) הסבירו כיצד קבעתם . ב . מהו לדעתכם הפתרון של האי–שוויון ? f ( x ) > g ( x ) ושל האי–שוויון ? f ( x ) < g ( x )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר