עמוד:149

דיון 7 בחנות ספרים עורכים מבצע - מחירו של כל ספר ח"ש 20 . דני רוצה לקנות ספרים , והוריו מוכנים לתת לו ח"ש 100 לכל היותר . כמה ספרים יוכל דני לקנות בכסף שיקבל מהוריו ? נסמן x–ב את מספר הספרים . א . מה משמעות המשוואה 20 x = 100 בהקשר של הסיפור ? פתרו את המשוואה והסבירו את המשמעות של הפתרון שקיבלתם בהקשר של הסיפור . ב . מה משמעות האי–שוויון 20 x < 100 בהקשר של הסיפור ? פתרו את האי–שוויון והסבירו את המשמעות של הפתרון שקיבלתם בהקשר של הסיפור . ג . מה לדעתכם המשמעות של האי–שוויון 20 x < 100 בהקשר של הסיפור ? מהו לדעתכם הפתרון של ? 20 x < 100 הסבירו את המשמעות של הפתרון שקיבלתם בהקשר של הסיפור . אי–שוויון מהצורה ביטוי ב > ביטוי א כולל : את האי–שוויון ביטוי ב > ביטוי א ואת המשוואה ביטוי ב = ביטוי א . אי–שוויון מהצורה ביטוי ב < ביטוי א כולל : את האי–שוויון ביטוי ב > ביטוי א ואת המשוואה ביטוי ב = ביטוי א . דוגמה האי–שוויון 40 x < 200 כולל : את האי–שוויון 40 x < 200 ואת המשוואה . 40 x = 200 הפתרון של האי–שוויון 40 x < 200 הוא אוסף כל המספרים הקטנים 5–מ והמספר . 5 בשפה אלגברית רושמים את הפתרון כך : x < 5 הפתרון כולל את x < 5 ואת . x = 5 על ציר–מספרים מסמנים את הפתרון הזה כך : העיגול המלא מעל 5 מציין x = 5–ש שייך לפתרון האי–שוויון . הידעתם ? הסימנים המתמטיים הראשונים המוכרים לנו לסימון "גדול או שווה" ו"קטן או שווה" הופיעו בשנת 1670 למניינם , בספר של המתמטיקאי האנגלי ג'ון ווליס , והם נראו כך : ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר