עמוד:148

3 נתון אי–שוויון : 2 x + 2 < x + 7 א . מלאו את הטבלה . ב . נתון כי פתרון האי–שוויון 2 x + 2 < x + 7 הוא אוסף כל המספרים הקטנים . 5–מ 1 כתבו את הפתרון של האי–שוויון בשפה אלגברית . 2 סמנו את הפתרון של האי–שוויון על ציר–מספרים . 1 4 בדקו אם הערכים הנתונים של המשתנה שייכים לפתרון האי–שוויון . 2 רשמו עוד שני ערכים של המשתנה השייכים לפתרון האי–שוויון . א | 2 x + 5 > 3 -2 , 1 . 01 , 1 , 0 . 99 , 0 . 5 , 3 ב | -3 x + 4 < x - 8 -4 , 2 , 0 , 0 . 5 , 2 . 9 , 3 , 3 . 11 | 15 > x - 2 -17 . 5 , 17 , 16 , 4 . 5 , 2 , 0 ג 5 נתון האי–שוויון . x + 1 > 7 א . כתבו ארבעה מספרים השייכים לפתרון של האי–שוויון . כתבו ארבעה מספרים שאינם שייכים לפתרון של האי–שוויון . ב . לפניכם פתרון האי–שוויון x + 1 > 7 על ציר–מספרים . כתבו את הפתרון של האי–שוויון במילים ובשפה אלגברית . 6 נתון האי–שוויון . 2 x - 1 > 16 - 3 x א . אילו מבין הערכים של x שלפניכם שייכים לפתרון של האי–שוויון ? x = 4 . 2 , x = 3 . 01 , x = 2 . 9 , x = 0 , x = 3 , x = 100 ב . הפתרון של האי–שוויון 2 x - 1 > 16 - 3 x הוא אוסף כל המספרים הגדולים . ( -3 )–מ 1 רשמו את הפתרון של האי–שוויון בשפה אלגברית . 2 סמנו את הפתרון של האי–שוויון על ציר–מספרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר