עמוד:147

האי–שוויון 20 x + 30 > 340 מתאר את הסיפור שבמשימה . 1 שני ביטויים הקשורים ביניהם באחד הסימנים > או < נקראים אי–שוויון . לשני צ די האי–שוויון נוהגים לקרוא שני אגפי האי–שוויון . למשל , באי–שוויון 20 x + 30 < 340 האגף השמאלי הוא 20 x + 30 והאגף הימני הוא . 340 2 א . בטבלה נתונים ערכים שונים של . x הציבו אותם באי–שוויון 10 + 5 x > 50 ורשמו אם מתקבל אי–שוויון מספרי נכון או לא נכון . ב . כאשר מציבים , x = 7 . 9 האם מתקבל אי–שוויון מספרי נכון ? ג . כאשר מציבים , x = 8 . 1 האם מתקבל אי–שוויון מספרי נכון ? ד . דינה טוענת כי כל מספר גדול 8–מ הוא פתרון האי–שוויון . מה דעתכם ? באי–שוויון ניתן להציב מספרים שונים ולקבל אי–שוויון מספרי שהוא נכון או שאינו נכון . הפתרון של אי–שוויון הוא אוסף כל המספרים שאם מציבים אותם במקום המשתנה , מתקבל אי–שוויון מספרי נכון . לפתור אי–שוויון פירושו למצוא את אוסף כל המספרים הללו . דוגמה הפתרון של האי–שוויון 2 x - 2 < 10 הוא אוסף כל המספרים הקטנים . 6–מ הסבר : כאשר מציבים כל מספר הקטן , 6–מ מתקבל אי–שוויון מספרי נכון , ואילו כאשר מציבים 6 וכל מספר הגדול , 6–מ מתקבל אי–שוויון מספרי שאינו נכון . בשפה אלגברית רושמים את הפתרון כך : x < 6 על ציר–מספרים מסמנים את הפתרון כך : העיגול הריק מעל 6 מציין x = 6–ש אינו שייך לפתרון האי–שוויון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר