עמוד:142

למתעניינים יחס הזהב 33 לפניכם קטע AC המחולק לשני חלקים : חלק גדול , AB – וחלק קטן יותר . BC – א . מדדו את אורכי הקטעים . AC ב . מצאו את היחס בין אורך הקטע השלם לאורך החלק הגדול שלו : AB AB ג . מצאו את היחס בין אורך החלק הגדול לאורך החלק הקטן : BC ד . השוו בין היחסים שמצאתם . האם היחסים שמצאתם שווים בדיוק או בערך ? בגלל אי–דיוקים במדידה , היחסים שמצאתם כנראה אינם שווים בדיוק אלא בערך . כאשר קטע מחולק לשני חלקים כך שהיחס בין אורך הקטע השלם לאורך החלק הגדול שווה ליחס בין אורך החלק הגדול לאורך החלק הקטן , אומרים שהקטע מחולק ביחס הזהב . ה . שערו מהו בערך יחס הזהב ( מספר מקורב . ( 34 לפניכם שלושה קטעים המחולקים ביחס הזהב . א . כתבו בטבלה את המידות וחשבו את היחסים . ב . האם כל היחסים בטבלה שווים בדיוק או בערך ? לאיזה מספר בערך שווה יחס הזהב ? יחס הזהב הוא מספר קבוע לכל הקטעים . המספר שווה . 1 . 618 ... –ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר