עמוד:141

29 בכל סעיף כתבו אם בין שני הגדלים מתקיים יחס ישר או יחס הפוך . הסבירו את תשובתכם . א . מהירות הריצה וזמן הריצה , בריצת . 'מ 500 ב . הגיל של חנן והגיל של אמו . ג . הספק של עבודת הצביעה וזמן הצביעה , בצביעת משטח ששטחו ר"מ 60 . ד . שטח של קיר וכמות הצבע לצביעת הקיר . 30 בין המשתנים t–ו y קיים יחס הפוך . א . השלימו את הטבלה . ב . כתבו ביטוי לפונקציה המתארת את המשתנה y בהתאם למשתנה . t 31 בין המשתנים m–ו y קיים יחס ישר . א . השלימו את הטבלה . ב . כתבו ביטוי לפונקציה המתארת את המשתנה y בהתאם למשתנה . m 32 בצורה שלפניכם שזורים 4 עלים בריבוע : מצורה זו יוצרים פס קישוט כזה : המשתנה x מייצג את מספר הריבועים בפס הקישוט , והמשתנה y מייצג את מספר העלים באותו פס . א . האם בין המשתנים קיים יחס ישר ? יחס הפוך ? הסבירו . ב . השלימו את הטבלה . ג . כתבו ביטוי לפונקציה המתארת את מספר העלים בפס הקישוט בהתאם למספר הריבועים שבו . ד . סרטטו את גרף הפונקציה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר