עמוד:140

25 זמן המילוי של בריכה מסוימת משתנה בהתאם למספר המשאבות המופעלות . ( כל המשאבות פועלות באותו קצב ( . א . האם קיים יחס ישר או יחס הפוך בין זמן המילוי של הבריכה ומספר המשאבות המופעלות ? ב . משאבה אחת יכולה למלא את הבריכה בשעה אחת . 1 כמה זמן דרוש כדי למלא את הבריכה אם מופעלות 4 משאבות ? 2 כמה זמן דרוש כדי למלא את הבריכה אם מופעלות 6 משאבות ? 3 כמה זמן דרוש כדי למלא את הבריכה אם מופעלות 10 משאבות ? משימות לסיכום 26 בצריכה רגילה ( לא חריגה ) של מים , התעריף הוא ₪ 3 לכל מ"ק מים . נסמן x–ב את כמות המים שנצרכו ובy– את התשלום עבור הצריכה . א . השלימו את הטבלה . ב . האם קיים בין שני המשתנים יחס ישר ? יחס הפוך ? הסבירו . ג . כתבו ביטוי של פונקציה המתארת את התשלום בהתאם לצריכת המים , וסרטטו את הגרף שלה . 27 האם קיים יחס ישר בין שני המשתנים בטבלה ? הסבירו . 28 אורך הצעד של מיכאל גדול פי 2 מאורך הצעד של דני . מיכאל ודני מודדים בצעדים את אורך החדר . ( כל אחד מהם מקפיד על אורך קבוע של צעד ( . א . מיכאל עובר את אורך החדר 10–ב צעדים בדיוק . בכמה צעדים יעבור דני את אורך החדר ? ב . האם אורך החדר ומספר הצעדים המתאים לו הם משתנים פרופורציוניים ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר