עמוד:139

22 בכל סעיף בדקו : האם בין המשתנים y–ו x קיים יחס ישר ? יחס הפוך ? הסבירו . א | y = 3 x ג | y = x - 1 ( x - 1 ) ה | y = 5 x 2 2 24 60 ב | y = ד | y = x + 3 ו | y = x x דיון 23 א . אהרון טוען : אם להכנת 2 ריבועים בשורה דרושים 7 גפרורים ( ראו בסרטוט , ( אז להכנת 4 ריבועים בשורה דרושים 14 גפרורים , ולהכנת 6 ריבועים בשורה דרושים 21 גפרורים . האם אהרון צודק ? הסבירו . ב . מלאו את טבלת הערכים . ג . האם בין מספר הגפרורים למספר הריבועים קיים יחס ישר ? יחס הפוך ? הסבירו . ד . כמה גפרורים דרושים כדי ליצור שורה של 100 ריבועים כאלה ? הסבירו כיצד חישבתם . ה . כתבו ביטוי של פונקציה המתארת את מספר הגפרורים הדרושים בהתאם למספר הריבועים , וסרטטו את הגרף שלה . 24 הריצוף שבתרשים מורכב מממרצפות שבהן עיגולים ומלבנים . המשתנה x מייצג את מספר המלבנים בריצוף , והמשתנה y מייצג את מספר העיגולים בריצוף . א . האם בין המשתנים x–ו y קיים יחס ישר ? יחס הפוך ? הסבירו . ב . השלימו את הטבלה . ג . כתבו ביטוי לפונקציה g ( x ) המתארת את מספר העיגולים בריצוף בהתאם למספר המלבנים שבו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר