עמוד:137

כאשר קיים יחס הפוך בין המשתנים , y–ו x המכפלה של ערך y כלשהו בערך x–ה המתאים לו k היא מספר חיובי קבוע , k ומתקיים הקשר : y = x במצב כזה המשתנה y הוא פונקציה של המשתנה . x k הביטוי המתאים לפונקציה הוא : f ( x ) = x הגרף של פונקציה כזו ( ברביע הראשון ) נראה כך : 14 בכל אחת מהטבלאות שלפניכם יש יחס הפוך בין המשתנים . y–ו x 1 השלימו את הטבלה . 2 כתבו ביטוי של פונקציה מתאימה וסרטטו את הגרף שלה . 15 בחברת "השיפוץ הטוב" כל צבע צובע 2 חדרים ביום . החברה צריכה לצבוע בניין שבו 24 חדרים . הטבלה שלפניכם מתארת את מספר ימי העבודה שיידרשו לביצוע הצביעה בהתאם למספר הצ בעים שיעסקו בה . א . השלימו את הטבלה . ב . כתבו ביטוי לפונקציה g ( x ) המתארת את מספר ימי העבודה הדרושים לצביעת הבניין בהתאם למספר הצבעים שעוסקים בצביעתו . ג . סרטטו את גרף הפונקציה . ד . האם בין המשתנים x–ו y מתקיים יחס ישר ? יחס הפוך ? הסבירו . 16 שטחו של מלבן הוא 120 סמ"ר . א . כתבו דוגמאות לאורכי צלעות מתאימים וערכו אותם בטבלה . ב . האם בין אורכי הצלעות קיים יחס ישר ? יחס הפוך ? הסבירו . ג . מאריכים צלע אחת של המלבן פי . 3 כיצד צריך לשנות את אורך הצלע האחרת כדי ששטח המלבן לא ישתנה ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר