עמוד:136

11 בכל אחת מהטבלאות שלפניכם קיים יחס ישר בין המשתנים . x–ו y 1 השלימו את הערכים החסרים בטבלה . 2 כתבו ביטוי לפונקציה מתאימה וסרטטו את הגרף שלה . 12 בחברת "השיפוץ הטוב" כל צבע צובע 2 חדרים ביום . הטבלה שלפניכם מתארת את מספר החדרים שהחברה צובעת ביום בהתאם למספר הצ בעים שעובדים באותו יום . א . השלימו את הטבלה . ב . כתבו ביטוי של פונקציה המתארת את מספר החדרים הנצבעים ביום בהתאם למספר הצבעים העובדים באותו יום . ג . סרטטו את גרף הפונקציה . ד . האם קיים בין שני המשתנים יחס ישר ? יחס הפוך ? הסבירו . דיון 13 למכל ריק שתכולתו 60 ליטר מוזרמים מים בקצב קבוע עד שהמכל מלא . לפניכם טבלה שמתארת את זמן המילוי של המכל בהתאם לקצב הזרמת המים . נסמן x–ב את קצב הזרמת המים ובy– את הזמן הדרוש למילוי המכל . א . האם בין שני המשתנים y–ו x קיים יחס ישר ? יחס הפוך ? הסבירו . ב . השלימו את הטבלה . ג . הסבירו מדוע המשתנה y הוא פונקציה של המשתנה . x ד . כתבו ביטוי לפונקציה f ( x ) המתארת את הזמן הדרוש למילוי המכל בהתאם לקצב ההזרמה של המים . ה . בדקו את תכונות הפונקציה : f ( x ) האם הפונקציה קווית ? האם הפונקציה עולה או יורדת ? האם הפונקציה חותכת את הצירים ? ו . בדקו לפי הטבלה את התנהגות המדרגות . איזה מהקווים שלפניכם מתאים לגרף הפונקציה ? f ( x ) ז . סרטטו את גרף הפונקציה . f ( x )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר