עמוד:135

7 שירה סרטטה את החדר שלה בקנה מידה . א . האם קיים יחס ישר או יחס הפוך בין אורכים כלשהם במציאות לאורכים המתאימים בתרשים ? ב . אורך החדר של שירה הוא 2 . 80 מ' ורוחב הדלת בחדר הוא מ"ס 80 . מהו היחס בין אורך החדר לרוחב הדלת בתרשים של שירה ? ג . אם אורך החדר בתרשים של שירה הוא - מ"ס 21 מהו רוחב הדלת בתרשים ? 8 תלמידי כיתה ח התחרו בריצה מקצה אחד של מגרש הכדורסל לקצהו האחר . כל אחד מהילדים שמר על מהירות קבועה במשך התחרות . א . האם קיים יחס ישר או יחס הפוך בין זמן הריצה של התלמידים למהירות ריצתם ? ב . אם מיכאל הגיע לקצה המגרש תוך 30 שניות ודודי הגיע לקצה המגרש תוך 20 שניות - מה אפשר לומר על מהירות הריצה של דודי לעומת זו של מיכאל ? 9 בכל סעיף בדקו אם בין שני הגדלים הנתונים מתקיים יחס ישר או יחס הפוך או לא זה ולא זה . הסבירו . א . משקל התפוחים ומחיר הקנייה , בקנייה של תפוחים במחיר קבוע לק"ג . ב . אורך הדרך וזמן הנסיעה , בנסיעה במהירות קבועה . ג . מהירות הנסיעה וזמן הנסיעה , בנסיעה למרחק מסוים . ד . הספק העבודה וזמן העבודה , בצביעת משטח ששטחו . ר"מ 200 דיון 10 לבריכה ריקה מתחילים להזרים מים בקצב אחיד של ק"מ 3 לדקה . נסמן x–ב ( דקות ) את הזמן שעבר מתחילת הזרמת המים , ובy– ( מ"ק ) את כמות המים בבריכה . א . האם בין שני המשתנים y–ו x קיים יחס ישר ? יחס הפוך ? הסבירו . ב . הסבירו מדוע המשתנה y הוא פונקציה של המשתנה . x ג . כתבו ביטוי של פונקציה f ( x ) המתארת את כמות המים בבריכה בהתאם לזמן שעבר מתחילת הזרמת המים . ד . סרטטו גרף של הפונקציה . f ( x ) באילו רביעים תסרטטו את הגרף ? כאשר קיים יחס ישר בין המשתנים , y–ו x מתקיים ביניהם הקשר a ) y = ax מספר חיובי קבוע . ( במצב כזה המשתנה y הוא פונקציה של המשתנה . x הביטוי המתאים לפונקציה הוא : f ( x ) = ax הגרף של פונקציה כזו ( ברביע הראשון ) הוא קו ישר העובר דרך ראשית הצירים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר